Rolf
Groven
Billedkunstner

 

Harald
Groven
42 år Teknolog

 

Sanna Groven

 

Henry
6 år

 

Håkon
4 år