Rolf
Groven
Billedkunstner

 

Harald
Groven
41 år Teknolog

 

Sanna Groven

 

Henry
5 år

 

Håkon
3 år